Tìm kiếm:

Type: Posts; User: ngtrhieu0011; Keyword(s):

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.27 giây.

 1. Chú ý: viết thiếu tùm lum, ông có kiểm tra chưa đó ...

  viết thiếu tùm lum, ông có kiểm tra chưa đó

  như là dòng 3 từ dưới đếm lên là readln chứ ko là eadln
 2. Chú ý: cái mã "Program Viet_Graph; Uses Crt,Graph,Dos;...

  cái mã
  "Program Viet_Graph;
  Uses Crt,Graph,Dos;
  Type
  Font = Array[1..256*16] of Byte;
  Font2 = Array[128*16+1..256*16] of Byte;
  Const
  Fnt2 : Font2=
  0, 0,108, 56, 0,120, 12,124,204,204,204,118,...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2