thấy ad đăng hồi tháng 12 năm ngoái. đợi năm nay đăng ký nhận áo 13 năm