cái này tính tiền sao nhĩ, mình thấy hơn 1k hiển thị rồi mà vẫn không có tiền