Hình như Lam Son Media đang tuyển nhân viên 1000$/tháng đó mấy bác.