Chị chưa xem BSD nên chưa biết nhân vật mà Ruby thể hiện như thế nào. Nhưng cho đến bây giờ, chị chọn nhân vật Diệc Kiều. Chị rất thích lối diễn xuất nội tâm của Ruby. Rất nhẹ nhàng nhưng vẫn tràn...