Vũng Tàu đẹp thật, ước gì một lần mình được vào trong đó