sinh ra và lớn lên ở đó, ngó miết mà không biết nhà mình có trong hình không (vì gần biển mà)......

công nhận là VT ngày nay đẹp hơn rất rất nhiều so với lúc trước!

còn hình không ạ?