chương trình thật ý nghĩa!!
Chúc các bạn dành được nhiều sự quan tâm và chia sẻ cũng như thu thập được nhiều máy tính để chia sẻ tới những mảnh đời khó khăn nhưng cầu tiến hơn nhé!!!
Thật tiếc là...