Tớ thích các hoạt động tình nguyện nhưng từ khi đi làm thì công việc nhiều quá nên không còn nhiều thời gian nữa. Cứ trong cái vòng luẩn quẩn của công việc từ sáng tới chiều luôn, chiều là học tiếng...