Tôi là một sinh viên của trường Đại học công nghệ thông tin, cũng là một chiến sĩ Mùa hè xanh 2012. Hôm nay tôi lập topic này để vận động mọi người cùng nhau tham gia một chiến dịch mang tên "Máy...