Bạn cho mình hỏi lỗi các ký tự toán học trong ID.
Mình đang làm 1 tài liệu về Toán học, hóa học, vật lý.
Trong word thì ok nhưng khi đưa vào ID bị lỗi dính chữ hoặ không hiển thị các ký tự như...