đa dạng thật, Cung cấp suất ăn công nghiệp có đầy đủ ở các kcn lớn