Người ta k phải là dân IT nên k thành vấn đề vì người ta chưa hiểu hết sự việc. Vấn để là "Các hacker hãy tìm lại (cái họ gọi là) công lý' theo cách khác đi" : cái này có lẽ đúng !

Nhưng nếu mình...