Bangkok đi tầm nào đi đẹp nhỉ mọi người. em đang muốn làm chuyến tuần trăng mật. không biết chi phí có mắc quá không.