Mình có một website cần làm banner flash. bạn nào làm liên hệ với mình nha.

Skype: stevetoan