Gần đây Google thông báo bacllink là realtime, quan trọng nội dung page đó tốt không, thường xuyên up bài mới không. Nếu chậm thì phải dùng dịch vụ or chia sẻ lên các MXH như Fb, Twitter ...