ngày xưa thì nhanh hơn, bây giờ tầm 2 tuần đến- tháng là có thôi