cái này còn không nhỉ ! yêu cầu ở mức độ thế nào, đang muốn làm thêm tý,