Chào bạn. Như trong hình đèn kino 2 bóng 3c: 1600K x3c; Chân đèn 400K x3c; hắt sáng 2c: 150K x2c; Chân máy ảnh 520K. Tổng chi phí khoảng 7 triệu (Quay chụp máy ảnh hay điện thoài tùy nhé)
Mình gợi ý...