theo mình nghĩ cần phải có những lớp học tin học trong website của mình giúp các bạn học sinh ngày càng tiến bộ hơn