Xin chào diễn đàn,

Được biết trang web dđth có chương trình tặng máy cho trẻ mồ côi, em xin mạn phép hỏi xem trường hợp này có thể giúp không?

Ở Bà Rịa, có chùa Niết Bàn nuôi 30 em nhỏ. Đợt...