Bkcad thì ở mạn Đại Cồ Việt , PNH thì ở Cầu Giấy chỗ Tôn thất thuyết ý ... Cả 2 đều có hỗ trợ thi quốc tế đó bạn ạ