Bên PNH này e trc có thi quốc tế ở đây , đc hỗ trợ chuyên nghiệp lắm , bài tập các thứ đc hướng dẫn tỉ mỉ để khi vào thi k sợ nữa he he