Mình ở Sài Gòn thì chổ nào là ok nhất hả mọi người