Mĩnh cũng đang tính mua máy ảnh du lịch, giá khoảng 4-5 chai thôi, mong các bác giúp