Hi,

Điểm lưu ý nhất là $$$, bạn dự trù bỏ ra bao nhiêu để mua. Bạn có thể tham khảo các máy mới và cũ hơn một chút từ link sau, lúc đó quyết định với túi tiền dự chi:

http://www.dpreview.com/