Ủa, cho mình hỏi hết hạn thời gian chương trình vậy? Còn mấy tuần nữa?