Hôm xem con có chống sốc mà rơi được hơn 1 mét không sao. Nhưng cổng kết nối cũ nên mình ko mua.