Giờ đã khắc phục xong sự cố đứt cáp rồi nên mạng mẽo chắc ngon hơn.