Hay quá, tốt nhất là Trực nên làm 3 loại đĩa cài tương ứng với 3 loại cấu hình: Thấp (PIII 800MHz trở xuống); Trung Bình (Celeron loại thường trở về mức TB); Cao PIV trở lên (trừ loại PIV loại cổ...