Vãi mí thánh chủ đề thừ 2009 tới giờ cũng đào mộ.

Đây xin nói luôn, năm 2014 này xem như hết thời của Joomla. với khối lượng truy vấn xử lý + data wa cồng kềnh. Chỉ thích hợp làm site nhỏ - cá...