chưa đi làm không hỏi trình độ mà hỏi lương à ??
bạn nên biến quan điểm kinh doanh là bắt buộc phải có lời
bạn làm được 1 mà đòi hưởng 2 thì chắc chắn không được thế nên cố trau dồi trình độ trước...