qua nhiều công đoạn lắm bạn ơi, cũng mất thời gian lâu