Chỉ có thủ tục thành lập công ty chung thôi chứ, sau đó đăng ký kinh doanh sản xuất ngành nghề gì thì đăng ký chứ các bác