Không định mở rộng quy mô thì lập công ty làm gì cứ làm web rồi mua hóa đơn là được mà. Web thì có chất lượng đánh giá rồi quan trọng gì công ty hay ko đâu mà web gì mà phải lập hẳn công ty thế share...