Đơn giản thôi bạn ạ.
Cứ tầm 5 củ là công ty luật họ làm cho từ a - >z, tư vẫn nhiệt tình.
Vấn đề thủ tục có lẽ để công ty luật họ lo thì tốt hơn.
Mình tập trung vào phát triển công ty để sinh lời...