Có thể dải IP của bạn đã lằm trong dải mà tổ chức chống Spam quốc tế coi là đang Spam, vì thông thường khi chặn là chặn cả dải IP luôn. Bạn cần kiểm tra địa chỉ IP của mình có thực sự nằm trong danh...