Đây là hoạt động nghiệp vụ bình thường và theo thông lệ của ISP không chỉ ở VN. Nhiều khả năng các IP hosting của CMC bị nằm trong danh sách blacklist của các tổ chức chống spam. Mình thử từ server...