Sếp em mấy hôm nay bức xúc liên tục. Hôm nào cũng gọi điện thắc mắc cho vui :))