Không chỉ CMC bị VNPT chơi khó đâu mà ngay cả Viettel cũng bị VNPT gây khó khăn đó. Có lẽ đó là chiêu để lôi kéo khách hàng đó mà.
VNPT ( VDC ,VTN)có thị phần người dùng internet quá lớn nên họ tìm...