Chơi thật chứ có đùa đâu bác. Em cũng hiểu bác bức xúc vì dịch vụ ảnh hưởng, bên em cũng bị ảnh hưởng nhiều từ việc này. Mong các bác hiểu và thông cảm để anh em có thể ngồi với nhau