hai nhà mạng sao xung thế, có phương pháp chặn ip nhanh chóng đây