Cóc vừa nhảy khỏi giếng
Đã lạc vào vườn thơ
Mong mở mang mồm miệng
Cho tôi bớt ngu ngơ

Tôi bắt muỗi rất dở
Chỉ nhảy nhót lung tung
IT thì ấm ớ
Cóc tiền bối khoan dung!