Xin giúp tôi với. Tôi đã tải cả 3 cuốn sổ tay tren về nhưng không đọc được cuốn nào cả. Sau khi khởi động chỉ xem được cửa sổ bên trái với mục lục của các bài viết. Bấm vào bất cứ mục nào ở bên trái...