Trong thi cử, gian lận là điều không thể chấp nhận được, nhất là đối với cuộc thi được đại diện cho "Trí tuệ Việt Nam" thì lại càng không thể chấp nhận được, nếu người nước ngoài biết về điều này thì...