Thực tế không phải host bên Vinacis truy cập người được người không, bởi vì do bên đó họ cài soft Lock IP chặt quá, chỉ cần cảm thấy tình trạng vô liên tục nhiều là bị lock IP ngay. Nhưng giải pháp...