Lỗi về IP thì nên pm trực tiếp support hỗ trợ là tốt nhất.
Còn tính đến thời điểm hiện tại thì mình thấy vinacis khó lòng cạnh tranh được với những tay to khác tại thị trường hosting VN.