Bạn chỉ cần gọn gàng 1 chút, đặt prefix cho các tables như "forum_", "blog_", "cms_" .... thì 1 DB cũng đáp ứng được tốt đó.