MySQL = 1 thì chỉ áp dụng với site nào lớn chứ em thì tầm 10 cái mới đã :D