Đúng là buyme không nên vào box người khác để quảng cáo nhé

Tình trạng này chỉ đơn giản có thể bên HP họ dùng phần mềm chống tấn công nên lock ip chặt quá thôi